Untuk memberikan pelayanan bintang lima kepada pelanggan, Anda dapat menukarkan barang yang telah dibeli dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Alasan Penukaran Barang

 1. Terdapat cacat pada barang saat diterima
 2. Warna barang yang diterima tidak sesuai dengan warna yang ada di foto*
 3. Ukuran barang yang diterima tidak sesuai dengan ukuran yang dipesan

Aturan Penukaran Barang

 1. Silahkan hubungi Customer Service Havaku.com disini.
 2. Maksimal mengajukan klaim komplain 2×24 jam setelah barang diterima (berdasarkan resi pengiriman).
 3. Barang dikirim kembali hingga sampai ke Havaku.com maksimal 7 hari.
 4. Pembeli yang melakukan pengembalian barang harus melampirkan dokumen tanda terima barang.
 5. Seluruh barang promo/diskon atau yang dibeli menggunakan voucher, tidak dapat dikembalikan.

Kondisi Barang yang Akan Dikembalikan

 1. Untuk melakukan penukaran /pengembalian, barang harus masih dalam keadaan seperti semula (tidak terpakai, tidak kotor, tidak diubah dan dicuci, serta masih lengkap)
 2. Apabila kami menemukan barang sudah digunakan dan dalam kondisi yang kurang baik seperti pada point 1, kami tidak bisa menerima proses penukaran/pengembalian barang.

Jika Barang yang Ditukar Kosong Stoknya

Apabila barang yang ingin Anda tukarkan sedang kosong stoknya, Anda dapat melakukan:

 1. Menukar dengan warna lain untuk barang yang sama.
 2. Menukar dengan barang lain dengan harga yang sama atau lebih tinggi.
 3. Barang dikembalikan kepada Havaku.com dan dana Anda dikembalikan penuh (refund).